منبع تغذیه وهیت سینک وفن اچ پی ای

یک سرور برای این که به درستی کار کند و انرژی مورد نظر تجهیزات آن تامین شود، به یک یا چند منبع تغذیه وهیت سینک وفن اچ پی ای احتیاج دارد.منبع تغذیه همان پاور است که اصطلاح آن را زیاد می شنوید. Hp همانند بسیاری دیگر از عرصه های الکترونیک، در این جا نیز به خوبی از عهده ی تولید محصولات با کیفیت با عنوان منبع تغذیه وهیت سینک وفن اچ پی ای برآمده است. منبع تغذیه وهیت سینک وفن اچ پی ای برند hp بسیار قدرتمند هستند و مصرف انرژی پایینی نیز دارند. این پاورها، هم چنین توان مصرفی بالایی را برای سرورها تولید می کنند. در کل یک منبع تغذیه وهیت سینک وفن اچ پی ای، کارش این است که یک ورودی با ولتاژ و آمپراژ ثابت را دریافت می کند و ولتاژ و آمپراژ مختلفی را تولید می کند. در میان منبع تغذیه وهیت سینک وفن اچ پی ای ، مدل hp 800w flex slot platinum کم مصرف ترین است.

فن اچ پی ای مدل DL380 Gen10 Standard

PN:870930-001

فن اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Standard

PN:777285-B21

فن اچ پی ای مدل DL380 Gen10

PN:867810-B21

فن اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

فن اچ پی ای مدل DL360 Gen10 Standard Fan Kit

PN:875283-001

فن اچ پی DL360 Gen10 High Performance Temperature

PN:871244-B21

فن اچ پی DL360 Gen9 High Performance Temperature

PN:766201-B21

فن اچ پی DL380 Gen9 High Performance Temperature

PN:719079-B21

منبع تغذیه اچ پی ای ۴۶۰W Common Slot Platinum Hot Plug

PN:656362-B21

منبع تغذیه اچ پی۸۰۰W – ۱۰۰۰W Redundant Hot Plug

PN:G5 399771-B21

منبع تغذیه اچ پی ای مدل ۸۰۰W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN:720479-B21

منبع تغذیه اچ پی ۷۵۰W Common Slot Platinum Hot Plug

PN:656363-B21

منبع تغذیه اچ پی ۱۴۰۰W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN:720620-B21

منبع تغذیه اچ پی ۵۰۰W Flex Slot Platinum Hot Plug

PN:720478-B21

منبع تغذیه اچ پی ۱۶۰۰W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

PN:830272-B21

منبع تغذیه اچ پی ۵۰۰W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen

PN:865408-B21

منبع تغذیه اچ پی ۸۰۰W Flex Slot Platinum Low Halogen

PN:865414-B21

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen10 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen9 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen10 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL380 Gen10 High Performance

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen10 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 Standard

هیت سینک اچ پی ای مدل DL360 Gen9 High Performance