رم سیسکو

Cisco Ram

رم سرور سیسکو Cisco 16GB DDR3-1600MHz ECC UDIMM PC3-12800 Dual Rank با پارت نامبر UCS-MU-1X162RY-F

رم سرور سیسکو Cisco 16GB DDR3-1600MHz ECC UDIMM DR

PN: UCS-MU-1X162RY-F
رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1866MHz RDIMM PC3-14900 Dual Rank x4 با پارت نامبر UCS-MR-1X082RZ-A

رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1866MHz RDIMM DR

PN: UCS-MR-1X082RZ-A
رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1600MHz RDIMM PC3-12800 Single Rank با پارت نامبر UCS-MR-1X081RY-A

رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1600MHz RDIMM PC3-12800

PN: UCS-MR-1X081RY-A
رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1600MHz RDIMM PC3-12800 Dual Rankبا پارت نامبر UCS-MR-1X082RY-A

رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1600MHz RDIMM

PN: UCS-MR-1X082RY-A
رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1333MHz RDIMM PC3-10600 با پارت نامبر UCS-MR-1X082RX-A

رم سرور سیسکو Cisco 8GB DDR3-1333MHz RDIMM

PN: UCS-MR-1X082RX-A
رم سرور سیسکو Cisco 4GB DDR3-1600MHz RDIMM PC3-12800 Single Rank با پارت نامبر UCS-MR-1X041RY-A

رم سرور سیسکو Cisco 4GB DDR3-1600MHz RDIMM

PN: UCS-MR-1X041RY-A
رم سرور سیسکو Cisco 4GB DDR3-1333MHz RDIMM PC3-10600/1R/1.35v با پارت نامبر UCS-MR-1X041RX-A

رم سرور سیسکو Cisco 4GB DDR3-1333MHz RDIMM

PN: UCS-MR-1X041RX-A
رم سرور سیسکو Cisco 16GB DDR4-3200MHz RDIMM 1Rx4 8Gb با پارت نامبر UCS-MR-X16G1RW

رم سرور سیسکو Cisco 16GB DDR4-3200MHz RDIMM

PN: UCS-MR-X16G1RW
رم سرور سیسکو Cisco 64GB DDR4-3200MHz RDIMM 2Rx4 16Gb با پارت نامبر UCS-MR-X64G2RW

رم سرور سیسکو Cisco 64GB DDR4-3200MHz RDIMM

PN: UCS-MR-X64G2RW
رم سرور سیسکو Cisco 16GB DDR4-2933MHz RDIMM 1Rx4 8Gb با پارت نامبر UCS-MR-X16G1RT-H

رم سرور سیسکو Cisco 16GB DDR4-2933MHz RDIMM

PN: UCS-MR-X16G1RT-H
رم سرور سیسکو Cisco 32GB DDR4-2933MHz RDIMM 2Rx4 8Gb با پارت نامبر UCS-MR-X32G2RT-H

رم سرور سیسکو Cisco 32GB DDR4-2933MHz RDIMM

PN: UCS-MR-X32G2RT-H
رم سرور سیسکو Cisco 64GB DDR4-2933MHz LRDIMM 4Rx4 8Gb با پارت نامبر UCS-ML-X64G4RT-H

رم سرور سیسکو Cisco 64GB DDR4-2933MHz LRDIMM

PN: UCS-ML-X64G4RT-H
رم سرور سیسکو Cisco 128GB DDR4-2933MHz LRDIMM 4Rx4 16Gb non-3DS با پارت نامبر UCS-ML-128G4RT-H

رم سرور سیسکو Cisco 128GB DDR4-2933MHz LRDIMM

PN: UCS-ML-128G4RT-H
رم سرور سیسکو Cisco 32GB DDR3-1866MHz LRDIMM PC3-14900 4R/x4/1.5V با پارت نامبر UCS-ML-1X324RZ-A

رم سرور سیسکو Cisco 32GB DDR3-1866MHz LRDIMM PC3-14900

PN: UCS-ML-1X324RZ-A
رم سرور سیسکو Cisco 256GB DDR4-2933MHz LRDIMM-8Rx4 16Gb 3DS با پارت نامبر UCS-ML-256G8RT-H

رم سرور سیسکو Cisco 256GB DDR4-2933MHz LRDIMM-8Rx4

PN: UCS-ML-256G8RT-H

رم سیسکو (به زودی)

پارت نامبر
ظریفت
سرعت
فرم فکتور
قیمت

UCS‐MR‐X64G2RW

1* 64GB
DDR4-3200
RDIMM

UCSX‐MR‐X64G2RW​

1* 64GB
DDR4-3200
RDIMM

UCS‐MR‐X32G1RW

1* 32GB
DDR4-3200
RDIMM

UCS‐MR‐X32G2RW

1* 32GB
DDR4-3200
RDIMM

UCSX‐MR‐X32G1RW

1* 32GB
DDR4-3200
RDIMM

UCSX‐MR‐X32G2RW

1* 32GB
DDR4-3200
RDIMM

UCS‐MR‐X16G1RW

1* 16GB
DDR4-3200
RDIMM

UCSX‐MR‐X16G1RW

1* 16GB
DDR4-3200
RDIMM

UCS‐ML‐128G4RW

1* 128GB
DDR4-3200
LRDIMM

UCSX‐ML‐128G4RW

1* 128GB
DDR4-3200
LRDIMM

HX‐MR‐X64G2RT‐H

1* 64GB
DDR4-2933
RDIMM

HX‐SP‐M64G2‐RTH

1* 64GB
DDR4-2933
RDIMM

UCS‐MR‐X64G2RT‐H

1* 64GB
DDR4-2933
RDIMM

UCS‐MR‐X64G2RT‐HS

1* 64GB
DDR4-2933
RDIMM

HX‐MR‐X32G2RT‐H

1* 32GB
DDR4-2933
RDIMM

HX‐SP‐M32G2‐RTH

1* 32GB
DDR4-2933
RDIMM

UCS‐MR‐X32G2RT‐H

1* 32GB
DDR4-2933
RDIMM

HX‐MR‐X16G1RT‐H

1* 16GB
DDR4-2933
RDIMM

UCS‐MR‐X16G1RT‐H

1* 16GB
DDR4-2933
RDIMM

UCS‐ML‐128G4RT‐H

1* 128GB
DDR4-2933
LRDIMM