هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت4ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت۴ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت8ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت10ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت۸ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت10ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت10ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت۱۰ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت3ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت۳ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت2ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدلSKYHAWK ظرفیت۲ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت1ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت1ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت۱ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

هارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت6ترابایتهارد سیگیت مدل اسکای هاک ظرفیت8ترابایت

هارد سیگیت مدل SKYHAWK ظرفیت۶ترابایت

خلاصه محصول:

سیگیت Seagate شرکت آمریکایی تولید کننده انواع تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات بعنوان بزرگترین تولیدکننده هارد دیسک درایو در جهان شناخته می‌شود. تولیدات این شرکت مشهور و خوش نام شامل انواع هارد دیسک‌های داخلی یا اینترنال و هارد دیسک های خارجی یا اکسترنال می باشد که در نوع خود از کارایی و قابلیت اطمینان بالایی در ذخیره‌سازی اطلاعات برخوردار هستند. قیمت مناسب، سرعت و ظرفیت بالا در آن‌ها موجب روی آوردن کابران به هاردهای سیگیت شده است. این هاردها برای طیف گسترده ای از نیازمندیهای ذخیره سازی اطلاعات از جمله دیتا، صوت و تصویر و آرشیو بسیار ایده آل میباشند. هارد سیگیت را میتوان در دستگاههای سرور اچ پی و دل ۳.۵ اینچی HP / Dell LFF ، دستگاههای ضبظ تصاویر دوربین مدار بسته NVR ، DVR و همچنین دستگاههای ذخیره ساز NAS مانند کیونپ و سینولوژی و امثال آنها استفاده نمود.

اسکرول به بالا

سبد خرید فروشگاه

بسته

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خرید کنید

ورود و ثبت نام
error: