فیلتر ویژگی محصول نسل سی پی یو

اسمارت کنترلر

رید کنترلر HP/HPE Smart Array P840 4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller با پارت نامبر 726897-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P840 4GB FBWC 12Gb 2-ports

PN: 726897-B21

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان

رید کنترلر HBA هوشمند سرور اچ پی HPE H244br 12Gb 2-ports Int Smart HBA با پارت نامبر 726809-B21

رید کنترلر سرور اچ پی HPE H244br 12Gb 2-ports Int Smart HBA

PN: 726809-B21

تماس بگیرید

اسمارت کنترلر اچ پی HPE/HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12GB با پارت نامبر 749682-001

اسمارت کنترلر HPE/HP Smart Array P244br/1GB FBWC 12GB

PN: 749682-001

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور اچ پی HP/HPE Smart Array P440ar 2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller با پارت نامبر 726736-B21

رید کنترلر سرور اچ پی HP/HPE Smart Array P440ar 2GB FBWC 12Gb 2-ports

PN: 726736-B21

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور اچ پی HP/HPE Smart Array P440-4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller با پارت نامبر 726821-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P440-4GB FBWC 12Gb 1-port

PN: 726821-B21

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور اچ پی HP Smart Array P420 1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS Controller با پارت نامبر 631670-B21

رید کنترلر HP Smart Array P420 1GB FBWC 6Gb 2-ports Int SAS

PN: 631670-B21

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P824i-p MR Gen10 12G SAS PCIe Controller با پارت نامبر 870658-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P824i-p MR Gen10 12G SAS PCIe

PN: 870658-B21

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور اچ پی HP/HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 12G SAS Modular Controller با پارت نامبر 804338-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 12G SAS

PN: 804338-B21

تماس بگیرید

اسمارت کنترلر اچ پی HPE Smart Array P408i-a SR G10 با پارت نامبر 804331-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE Smart Array P408i-a SR G10

PN: 804331-B21

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور اچ پی HP/HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 12G SAS Modular Controller با پارت نامبر 804326-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 12G SAS

PN: 804326-B21

تماس بگیرید

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P441-4GB FBWC 12Gb 2-ports با پارت نامبر 726825-B21

رید کنترلر سرور HP/HPE Smart Array P441-4GB FBWC

PN: 726825-B21

تماس بگیرید

اسمارت کنترلر اچ پی HP Smart Array P841/4GB FBWC 12GB با پارت نامبر 726903-B21

اسمارت کنترلر اچ پی HPE Smart Array P841/4GB FBWC 12GB

PN: 726903-B21

تماس بگیرید