010140000

کارت شبکه

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter

PN: 817749-B21
10,140,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-Port 560SFP+ Adapter

PN: 665249-B21
4,030,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

PN: 647594-B21
2,730,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HP NC523SFP 10Gb 2-port Server Adapter

PN: 593717-B21
2,290,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ Adapter

PN: 647581-B21
1,040,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter

PN: 665240-B21
820,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter

PN: 629135-B21
650,000 تومان

کارت شبکه سرور اچ پی HPE FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter

PN: 766490-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 560FLB Adapter

PN: 655639-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter BULK

PN: 727054-B21

کارت شبکه سرور HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-T Adapter

PN: 817745-B21

کارت شبکه سرور اچ پی HPE Ethernet 10Gb 2-Port 562SFP+ Adapter

PN: 727055-B21
به دلیل نوسانات قیمت ، لطفا برای اطلاع از قیمت دقیق تماس حاصل بفرمایید