رم DDR5

رم سرور HPE 32GB Single Rank x4 DDR5-4800 با پارت نامبر P50310-B21

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رم سرور HPE 32GB Dual Rank x8 DDR5-4800 با پارت نامبر P50311-B21

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رم سرور HPE 16GB Single Rank x8 DDR5-4800 با پارت نامبر P43322-B21

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رم سرور HPE 32GB Dual Rank x8 DDR5-4800 با پارت نامبر P43328-B21

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان