00

هارد BLACK

هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت2ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت2ترابایت

PN: WD2003FZEX
هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت1ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت1ترابایت

PN: WD1003FZEX
هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت3ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت3ترابایت

PN: WD3001FAEX
هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت4ترابایت

هارد وسترن دیجیتال مدلBLACKظرفیت4ترابایت

PN: WD4005FZBX