دیسک نوری 500 ترابایتی با عمر چند میلیارد سال معرفی شد