سی پی یو اینتل زئون

سی پی یو اینتل زئون در بیش از نیمی از سیستم های کامپیوتری اعم از لپ تاپ، ورک استیشن و سرور، وظیفه پردازش اطلاعات را بر عهده دارد. این شرکت قدرتمند، بر اساس کاربرد یک سیستم، CPU های متعددی از رده پایین تا پرچمدار و سی پی یو سرور تولید نموده است. پردازنده های اینتل شامل سی پی یو اینتل ، پنتیوم، اتم، Core و زئون (CPU سرور) هستند. کمپانی Intel به تازگی نسل دهم سی پی یوهای خود را روانه بازار نموده است که مشخصه برجسته آنها، ورود هوش مصنوعی (AI) به سیستم ها می باشد. سی پی یو اینتل زئون  سی پی یو اینتل اکسون سی پی یو اینتل زئون سی پی یو اینتل زئون

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v3

PN:719048-B21

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5-2680 v3

۷۶۲۷۶۶-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2670v3

۷۱۹۰۴۶-B21 ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon2699 v3

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2670v2

۶۸۳۶۱۵-۰۰۱

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v2

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2620v2

E5-2620v2

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v4

PN:817943-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v4

۸۱۷۹۵۹-B21 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667 v3

۷۱۹۰۵۶-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2620v3

۷۱۹۰۵۱-B21 ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2650v2

۶۸۳۶۱۹-۰۰۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2660v3

۷۶۲۷۶۴-B21 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v2

۷۳۳۶۲۹-۰۰۱ ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v4

PN:817951-B21 ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2667v4

PN:817947-B21 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v3

۷۶۲۷۶۰-B21 ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697v4

۸۱۷۹۶۳-B21 ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل E5-2603 v4

۸۱۷۹۲۳-B21 ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل FIO Xeon-Bronze 3106

۸۷۳۶۴۳-B21

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5-2667 v2

۶۸۳۶۲۲-۰۰۱ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2630v4

۸۱۷۹۳۳-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2630v3

۷۱۹۰۵۰-B21

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E5-2620v4

۸۱۷۹۲۷-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2640v4

۸۱۷۹۳۷-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 6140

۸۲۶۸۷۸-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4114

۸۲۶۸۵۰-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon Silver 4112

۸۷۳۶۴۷-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4110

۸۲۶۸۴۶-B21

سی پی یو سرور اینتل Xeon-Gold 6150

۸۲۶۸۸۴-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 6130

۸۲۶۸۶۶-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Gold 5120

۸۲۶۸۵۶-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Platinum 8180

۸۷۱۶۱۹-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Platinum 8170

۸۷۱۶۱۷-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Platinum 8160

۸۶۹۰۸۶-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Platinum 8153

۸۲۶۸۹۰-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2690v3

۷۱۹۰۴۴-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2640v3

۷۱۹۰۴۹-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Silver 4116

۸۲۶۸۵۲-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Bronze 3104

۸۷۳۶۴۱-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Bronze 3106

۸۷۳۶۴۳-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2680v2

E5-2680v2

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon-Bronze 3104 FIO

۸۷۳۶۴۱-B21

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2695v4

۸۱۷۹۶۱-B21

سی پی یو سرور اینتل مدلXeon E52697 v2

۷۳۳۶۲۸-۰۰۱

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon2699 v4

۸۱۷۹۶۷-B21

سی پی یو سرور اینتل Xeon E5-2660v4

سی پی یو سرور اینتل مدل Xeon E5-2620v1

E5-2620v1

سی پی یو سرور اینتل مدلXEON 5450

E5450