همکاری شرکت HPE و Nvidia برای راه‌اندازی ابر رایانه در گرونوبل