رفع ارور در سرورهای HPE ProLiant (ارورهای سری 1100، 1600 و 1700)